O nás - Web ZO ČZS Horní Moštěnice

Přejít na obsah

O nás

O spolku
V roce 2022
si připomínáme 52. výročí založení Základní organizace Českého svazu zahrádkářů v Horní Moštěnici.
Naše ZO ČZS byla založena 1. března 1970 skupinou lidí, kteří měli odvahu a chuť dobrovolně něco pro sebe i pro druhé udělat. Vůdčí osobou byl ředitel zdejší ZDŠ p. Bohumil Novák. Naši předchůdci to také neměli vždy lehké, ale podařilo se udržet ZO až do dnešních dnů. Největší nárůst členů ZO byl kolem roku 1986 a 1987 (celkem asi 170 členů ZO). Po roce 1989 se ale počet členů začal postupně snižovat. V současné době máme 86 členů. V roce 1972 byla uspořádána první výstava ovoce a zeleniny. Konala se každé dva roky. Následovaly zájezdy, přednášky a v roce 1986 po otevření Kulturního domu v Horní Moštěnici, společenské plesy. Ty byly pořádány ve spolupráci s místními chovateli. Od roku 2007 organizujeme plesy samostatně.
V červnu 2016 proběhl 1. ročník Zahrádkářské vycházky, jejímž cílem je poznat okolí Horní Moštěnice. Pro děti jsou vždy připraveny různé úkoly a kvízy související se zahrádkářskou tématikou a přírodou obecně. V roce 2019 byla vytyčena trasa i pro cyklisty. Všechny tyto akce navštěvují občané nejen z Horní Moštěnice, ale i z blízkého okolí. Těm, kteří přijdou, bychom chtěli poděkovat a Ti ostatní mají smůlu, protože sami sebe okrádají o pěkné zážitky.
V neposlední řadě musíme poděkovat všem zahrádkářům a pěstitelům, kteří prezentují své výpěstky na výstavě v KD. Je třeba vyzvednout práci, kterou věnují aranžování ovoce, zeleniny a květin. Od roku 2013 je výstava pořádána každoročně. Nedílnou součástí výstavy se v posledních letech stal také prodej medu a dalších včelích produktů. Zavedli jsme také odbornou poradnu pro zahrádkáře a pěstitele.
ČZS je jedním z největších spolků v Horní Moštěnici. Jeho členové dobrovolně a nezištně ve svém volném čase pracují pro občany naší obce. Těší nás to, a je to jen dobře, že spolky v obci spolupracují a vzájemně navštěvují své akce, které svou přítomností podporuje i starosta obce.
Návrat na obsah